FS Závodzan oslavuje! (Video-reportáž)

Pridané:05.29.2024

FS Závodzan tento rok oslavuje 35. výročie svojho vzniku.Svojou činnosťou a zameraním sa stal akýmsi kultúrnym klenotom obce. Zviditeľňuje a reprezentuje nás doma i v zahraničí. Často hovoríme, že obec nemá žiadne mimoriadne kultúrne či prírodné pamiatky. Ale má bohaté kultúrne dedičstvo. Spočíva v prekrásnych krojoch, piesňach a či  tancoch. Tieto sa podarilo pre budúce generácie zachrániť a oživiť aj vďaka úspešnému pôsobeniu FS Závodzan v našej obci. Pri tejto príležitosti si obec uctila aj zakladateľov a umeleckých vedúcich FS Závodzan, manželov  Hanzlíkových.

Obecné zastupiteľstvo v Závode im pri príležitosti  35. výročia vzniku FS Závodzan,  udelilo: Cenu obce Závod. Cenu udelilo za to, že  sa významným spôsobom pričinili o zachovanie kultúrneho dedičstva obce a že  sa v minulosti, ale aj dnes aktívne podieľali na kultúrnom rozvoji obce a zaslúžili  sa významnou mierou o jej propagáciu. A to nielen doma ale aj v zahraničí.

K udeleniu ceny im blahoželáme a im a celému súboru želáme ešte veľa úspešných a plodných rokov.