Záhorácky folklórny festival – Gajary 22.09.2018

Záhorácky folklórny festival – Gajary 22.09.2018

Starts from: 15. júna 6800

All Day

II. ročník ZFF 2018 – Gajary 22.09.2018

Enem pro nás a naše dzeci!

Čo sa týka folklóru a ľudovej hudby, Záhorie je celé desaťročia odbornou verejnosťou opomínané a na súťažných prehliadkach nepochopené. Cieľom ZFF je predstaviť folklórne súbory Záhoria na prehliadke, ktorá predstavuje pôvodný záhorácky folklór v jeho originálnej podobe. Ukázať všetkým, že aj Záhorie si zaslúži pozornosť a úctu.

Folklórne súbory Záhoria predstavujú často celé desaťročia aktívne pracujúce kolektívy, ktoré svojou činnosťou ako jediné zachraňovali kultúrne dedičstvo našich predkov. Dnes ho ponúkajú širokej laickej i odbornej verejnosti.

V roku 2017 sa ZFF uskutočnil v obci Závod. V roku 2018 sa jeho uskutočnenie pripravuje v obci Gajary. Vítaný je každý súbor, skupina či jednotlivec, ktorý takto podporí zachovanie jedinečnej a osobitej kultúry nášho Záhoria – nášho domova.