NOVÁ KNIHA | Sigillum Zavodiense – Závodská svadba

image
Pridané:07.24.2024
Projekt kniha 
„Sigillum Zavodiense - Závodská svadba“  

bol realizovaný s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja:

Poskytnutá dotácia BSK vo výške 2500,- €

Vďaka podpore BSK bude zachované kultúrne dedičstvo predkov pre budúce generácie.

Obec Závod už dokázala, že v oblasti folklóru je na Záhorí jedna z najaktívnejších. Zároveň sa jej podarilo svoje kultúrne dedičstvo zachovať ucelené. Teda ponúka nielen hudbu či tance, ale má aj kompletne zdokumentovaný ľudový odev či výšivku. Pre zviditeľnenie jej kompaktnosti však neustále pracuje na ďalších a ďalších projektoch. Z ľudového zvykoslovia sa najviac a najhonosnejšie vyníma svadba.


SIGILLUM ZAVODIENSE 

-Závodská svadba

Je to kniha, ktorá len pred nedávnom uzrela svetlo sveta ukazuje jedinečnosť Záhoria aj v oblasti zvykoslovia.
Vychádzajúc z opisu svadby od ThDr. Jozefa Vrableca z roku 1936, nám  autor publikácie Peter Vrablec  v šiestich tematických kapitolách ponúka kompletný popis závodskej svadby.


Začína pytačkami, pokračuje plynule všetkými tradičnými i netradičnými obradmi a zvyklosťami a nevyhýba sa vtipným príbehom a svadobným piesňam. Súčasťou je bohatá fotografická časť, ktorú tvoria desiatky pôvodných historických fotografií.

Autentické dielo vychádzajúce z dlhých rokov bádateľskej práce autora a výnimočné historické fotografie tvoria celok, ktorý presahuje lokálny charakter a je pripravené reprezentovať nielen obec Závod, ale celý Bratislavský kraj.